آموزش اقتصاد مهندسی - اورجینال

 

آموزش اقتصاد مهندسی - اورجینال

 

قیمت: 15,000 تومان


اصول پایه ای و مقدماتی در اقتصاد مهندسی

معرفی فاکتور های مالی در اقتصاد مهندسی

بررسی حالت های خاص خبر آیند مالی

معرفی نرخ رسمی و نرخ موثر

بررسی روش های مقیسه اقتصادی طرح ها در اقتصاد مهندسی

روش NPW

روش NEUA

روش ROR

روش B/C

تجزیه و تحلیل اقتصادی و بعد از کسر مالیات

تجزیه و تحلیل جایگزینی

آنالیز حساسیت


در 2عدد DVD

شماره شناسه اثر: 026000-02271-8

قیمت: 15,000 تومان
محصولات دیگر: :